lip
11

Biznesowe szkolenia dla firm

Przeprowadzane biznesowe szkolenia dla firm podzielić można na otwarte oraz zamknięte szkolenia. Przy każdym z takich szkoleń znaleźć można pewne wady, ale także i zalety mogące przesądzać o wyborze danej metodyki szkolenia przez konkretną firmę. Po pierwsze zacznijmy od szkoleń otwartych które nie rzadko organizuje się dla pracowników różnych firm, niekiedy nawet z różnorodnych branż. Podstawową zaletą takiego szkolenia jest możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów w tym oczywiście kontaktów biznesowych.

Pracownicy mają także możliwość poznania metodyki pracy stosowanej w różnych firmach. Przeważnie metodyka ta różni się w znacznym stopniu od wykorzystywanej w rodzimym zakładzie co także może być dosyć znaczącym atutem przemawiającym za takim wyborem szkolenia. Można niestety też wyodrębnić pewne wady takowych szkoleń. Pierwszą z nich może być w pewnym stopniu uproszczenie tematyki, w taki sposób, aby można było dostosować ją do wszystkich osób biorących udział w szkoleniu. Takie szkolenia maja także znacznie mniej elastyczne terminy, nie ma przy tym także możliwości swobodnego wyboru trenera, który szkolenie poprowadzi. Dla ogólnego rodzaju pracowników zajmujących się ogólnie pojętym biznesem, takie szkolenia powinno się jednak przeprowadzać.

Pracodawcy kierując pracowników na takie szkolenie muszą liczyć się także z nieco wyższymi kosztami, jeśli, co jest wielce prawdopodobne, szkolenie takie odbywać będzie się w innym mieście, a dosyć często także w zupełnie innym kraju. Innym rodzajem szkoleń biznesowych są szkolenia zamknięte, które organizowane mogą być już specjalnie pod kątem wymagań konkretnej firmy. W taki sposób nie da się zorganizować każdego szkolenia ale wiele ze szkoleń biznesowych to oczywiście szkolenia zamknięte, w których uczestniczyć mogą tylko pracownicy określonych firm. Nieco specyficzna może być także tematyka takich szkoleń. Część tego rodzaju szkoleń firmy organizować mogą w swoim własnym zakresie, wtedy prowadzącymi szkolenia mogą być co bardziej doświadczeni pracownicy danej firmy.

Zobacz również:

Odpowiedzi